Hệ thống nạp thẻ cào

NẠP THẺ MÁY CHỦ North Atlantis

Nhập kỹ Seri và Mã thẻ. Nếu sai quá 2 lần hệ thống tự khóa thẻ.

CHỌN ĐÚNG MỆNH GIÁ. SAI TỰ MẤT THẺ, AD CŨNG KHÔNG NHẬN ĐƯỢC, CHO NÊN NHỚ CHỌN ĐÚNG MỆNH GIÁ!

Loại thẻ
Mệnh giá
ID
Mã thẻ
Seri
Ghi chú
Mã bảo mật